نامه وارده

photo_2016-10-22_09-42-39لطفا صدای ما رو به گوش مسئولان برسانید
نـامـه ی سـرگشـاده ی سـربـازمعـلمـان
استــــــان آذربـایجــــان غــــربــــــــی

ضمن عرض سلام:

ماسـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از
امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در
روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در
بعضـی جـاهـا کمتر از ۱۰کیلومتـرمـرز بـا
کشـورعــراق و ترکیه و …داریم، بـا ساکن شـدن در این روستاهاو اجاره کردن مسکن ومشکل
رفـت وآمـد و صـرف هزینـــه های گــزاف جهـت کرایه رفـت وآمدومسـکن وسوخت وخـوراک و پــرداخـت۴۲۸هــزارتــومــان حقوق ماهیانه ازطرف آموزش وپــرورش
کـــــه ضـــامـن نصــف مخــارج نـام بـرده نخـــواهـدشـــد.
بـاوجـودمشـکلات ذکــرشـده و جــوابگــو نبودن چنین حقوق ناچیز، مدت هفت ماه
اسـت کـه حقــوق ماهیـانه ی مـا پرداخت نشده است.
بابـودن چنیـن مشکلات مــادی واقتصادی
امکان رفتن به مدارس و ادامه ی تدریس
درچنیـن شرایطی غیرممکن خـواهـد بـود
ازمقامات مربوطه شهــر واستـان وکشـور
خــــواستـــاریــم کـــه اقــدامــات لازم را مـبضــــول فرمائید.

معـلمـان وظیفـه ۱۳۹۵٫۷٫۲۹

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + پانزده =