مسابقات شنا با رقابت دو تیم خوی و ماکو

مسابقات شنا با رقابت دو تیم خوی و ماکو

۱۳۹۵/۰۹/۱۲ 0 By admin

مسابقات شنا با رقابت دو تیم خوی و ماکو

 

عکاس : مهدی تندرست

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 13 14 15 16 17 12 11