مانور آتش سوزی در طبقاتی از آپارتمان ماکو

مانور آتش سوزی در طبقاتی از آپارتمان ماکو

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ 0 By admin
آتش سوزی در آپارتمان ۱۱ طبقه؛ این عنوان سناریویی بود که همزمان با روز ملی ایمنی در برابر حوادث طبیعی در ماکو برگزار شد.
عکاس : مهدی تندرست