آتش سوزی در آپارتمان ۱۱ طبقه؛ این عنوان سناریویی بود که همزمان با روز ملی ایمنی در برابر حوادث طبیعی در ماکو برگزار شد.
عکاس : مهدی تندرست

 

Likes(0)Dislikes(0)

این خبر را به اشتراک بگذارید :