عزادارای مردم ماکو بمناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

عزادارای مردم ماکو بمناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

۱۳۹۷/۰۴/۱۸ 0 By admin

عزادارای مردم ماکو بمناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)

عکاس : حمید قاسمی