در چند دقیقه شاعر شوید… آموزش ساده و کاربردی “وزن و قافیه”

پایگاه خبری خبر ماکو / بخش شعر حسین عباسی فر عضو انجمن و جامعه مجازی شعر فارسی قابل توجه تمامی

بیشتر بخوانید

زخم دل / بالغ صمد زاده

پایگاه خبری خبر ماکو / بخش شعر شاعر آنانکه پا به روی دل ما گذاشتند زخمی بر آبگینه دریا گذاشتند

بیشتر بخوانید