پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

اطلاعیه مهم معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو

آغاز صدور مجوز فعالیت اقتصادی برای کسبه ی دارای پروانه کسب معتبر

به گزارش خبر ماکو از سایت منطقه آزاد ماکو : معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازما01ن منطقه آزاد ماکو در نظر دارد به منظور بهره مندی کسبه ی دارای پروانه کسب مورد تائید اتاق اصناف در هر یک از شهرستانهای منطقه آزاد ماکو ،شوط و پلدشت از مزایای قانونی مناطق آزاد (معافیت مالیاتی) موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت اقتصادی صادر نماید.

متقاضیان می توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه در اتاق اصناف اقدامات لازم در این خصوص را انجام داده و پس ازدریافت مجوز مذکور ازمزایای قانونی مناطق آزاد بهره مند خواهند شد.

شرط معافیت مالیاتی ،اخذ مجوز از سازمان و همچنین تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی در موعد مقر می باشد .