صدور و تمدید ۱۰۰ فقره مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد ماکو

به گزارش خبرماکو- مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ فقره مجوز فعالیت اقتصادی

بیشتر بخوانید