آگهی دعوت به همکاری

شرکت مارال پدیده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی از متقاضیان واجد شرایط با مدرک کارشناسی حسابداری به تعداد ۳ نفر، مهندسی کامپیوتر یا فن آوری اطلاعات به تعداد ۲ نفر، کارشناسی ارشد ادبیات به تعداد ۱ نفر،کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای/شهری/روستایی به تعداد ۱ نفر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

ادامه خبر

اطلاعیه(زمان آزمون رانندگان آتش نشانی+اسامی) سازمان منطقه آزاد ماکو

اطلاعیه(زمان آزمون رانندگان آتش نشانی+اسامی) با سلام با آرزوی موفقیت برای کلیه متقاضیان آزمون رانندگان آتش نشانی پیرو بند ۴ اطلاعیه جذب راننده آتش نشانی،زمان

ادامه خبر