الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو و چشم انداز اقتصادی و اجتماعی آن/ دکتر صمد عزیز نژاد

به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو : الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو و چشم انداز اقتصادی و اجتماعی آن

بیشتر بخوانید

تحلیلی بر امنیت سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی

خبر ماکو: تحلیلی بر امنیت سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی مقدمه یکی از مواردی که در اقتصاد ایران توجه

بیشتر بخوانید

آموزش شهروندی حلقه گمشده گردشگری استان آذربایجان غربی / اکبر رفاهی ـ فعال گردشگری

خبر ماکو به نقل از دوهفته نامه آوای آزاد : صنعت توریسم به عنوان یکی از مهمترین صنعت های پولساز

بیشتر بخوانید