حضور منطقه آزاد ماکو در اولین جشنواره ملی گردشگری و نمایشگاه صنایع دستی آذربایجان غربی

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: اولین جشنواره ملی گردشگری ایرانی و پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی

ادامه خبر