هشدار مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی مبنی برتعلیف مضاعف مراتع استان توسط برخی از دامداران

برای حفاظت و احیاء عرصه های منابع طبیعی راهی جز مشارکت خود مردم و بخصوص مجریان و بره برداران در

بیشتر بخوانید