مدیرعامل: ائمه جمعه و روحانیون با اطلاع رسانی از خدمات دولت، با هجمه های تبلیغاتی دشمنان مقابله کنند

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: ائمه جمعه و روحانیون با اطلاع رسانی از خدمات دولت در منطقه با

ادامه خبر