آگهی جذب همکار “تمام وقت” اندیشکده توسعه منطقه‌ آزاد ماکو

خبر ماکو: اندیشکده توسعه منطقه‌ آزاد ماکو (تمام) با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو و با پشتیبانی دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر بخوانید