” گزارش تصویری ” راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور باشکوه مردم در ماکو

” گزارش تصویری ” راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور باشکوه مردم در ماکو

راهپیمایی 22 بهمن با حضور باشکوه مردم در ماکو برگزار شد. عکس : حمید قاسمی ...