۱۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد ماکو فعال هستند

۱۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد ماکو فعال هستند

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو درپاسخ به سوالان خبرنگاران در فضای مجازی با اشاره به فعال شدن واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال گفت: در حال حاضر ۱۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد ماکو فعالیت می...