کمبود آب واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد ماکو برطرف می شود

منطقه آزاد ماکو – ماکو -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با عقد توافقنامه ای مشکلات کمبود آب واحدهای صنعتی

بیشتر بخوانید