استاندار آذربایجان غربی: برخورد کارمندان دولت با ارباب رجوع بهتر شود

منطقه آزاد ماکو – ماکو- استاندار آذربایجان غربی گفت: هنوز در نوع برخورد کارمندان دولتی با ارباب رجوع مشکلاتی وجود

بیشتر بخوانید