فرماندار: استانداردهای درمانی شوط در دولت تدبیر و امید ارتقا یافت

منطقه آزاد ماکو – شوط- فرماندار شوط با اشاره به اینکه قبل از دولت تدبیر و امید یک بیمارستان و

بیشتر بخوانید