شهرک صنعتی مشترک ایران با ترکیه در منطقه آزاد ماکو ایجاد می شود

منطقه آزاد ماکو -ماکو – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: هزار هکتار زمین با امکانات جانبی برای ساخت شهرک

بیشتر بخوانید