هدف دشمن تفرقه‌افکنی بین مردم عراق و ایران است

منطقه آزاد ماکو – ماکو – امام جمعه ماکو گفت: هدف دشمن تفرقه‌افکنی بین مردم عراق و ایران است، لذا

بیشتر بخوانید