مدیر جذب سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد

خبرماکو: بابک رضازاده به عنوان مدیر جدید جذب سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد به

بیشتر بخوانید