آگهی جذب همکار “تمام وقت” اندیشکده توسعه منطقه‌ آزاد ماکو

خبر ماکو: اندیشکده توسعه منطقه‌ آزاد ماکو (تمام) با حمایت سازمان منطقه آزاد ماکو و با پشتیبانی دانشگاه صنعتی شریف

بیشتر بخوانید

اندیشکده توسعه ای منطقه آزاد ماکو با هدف ترسیم سند راهبردی و توسعه ای ایجاد شده است

منطقه آزاد ماکو – ماکو – رئیس اندیشکده توسعه منطقه آزاد ماکو گفت: اندیشکده توسعه ای منطقه آزاد ماکو با

بیشتر بخوانید