ششمین نمایشگاه توانمندی های بانوان در ماکو آغاز بکار کرد

منطقه آزاد ماکو – ماکو -ششمین نمایشگاه توانمندی های بانوان در راستای نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با حضور

بیشتر بخوانید