سرمایه گذار خارجی در ماکو کارخانه فرآوری آلومینیوم می سازد

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: توافق اولیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی ۵۰

بیشتر بخوانید