الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو و چشم انداز اقتصادی و اجتماعی آن/ دکتر صمد عزیز نژاد

به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو : الحاق خوی به منطقه آزاد ماکو و چشم انداز اقتصادی و اجتماعی آن

بیشتر بخوانید