معاون وزیر راه و شهرسازی درگذشت راننده تلاشگر شهرستان ماکو را تسلیت گفت

معاون وزیر راه و شهرسازی درگذشت راننده تلاشگر شهرستان ماکو را تسلیت گفت معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس

بیشتر بخوانید