صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد ماکو تایید شد

منطقه آزاد ماکو- ماکو – مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: هیئت وزیران به درخواست دبیرخانه شورای عالی مناطق

بیشتر بخوانید

صورت های مالی سازمان منطقه آزاد ماکو تایید شد

منطقه آزاد ماکو- ماکو – مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بیشتر بخوانید