۱۰۰ میلیارد ریال برای طرح های عمران روستایی شوط هزینه شد

منطقه آزاد ماکو – خبرماکو – فرماندار شوط گفت: برای اجرای طرح های حوزه عمران روستایی این شهرستان ۱۰۰ میلیاردریال

بیشتر بخوانید