مدیرعامل : طرح جامع مدیریت پسماند منطقه آزاد ماکو توسط بخش خصوصی اجرای می شود

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو در نشست هماهنگی اجرای طرح جامع مدیریت پسماند

بیشتر بخوانید