طرح های عمرانی نیمه تمام منطقه آزاد ماکو سال آینده پایان می یابد

منطقه آزاد ماکو – ماکو- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: بخش قابل توجهی از طرح های عمرانی نیمه تمام

بیشتر بخوانید