چرا کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی دشوار می شود؟

چرا کاهش وزن بعد از ۴۰ سالگی دشوار می شود؟

  به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو، به نقل از سایت کرمانی همینطور که سنتان افزایش پیدا می کند کاهش وزن نیز دشوارتر می شود. این یکی از حقایق زندگی است. اما اگر از 40 سالگی گذشته باشید و واقعا به کاهش وزن نیاز داشته باشید...