جلسه کمیته فرعی امنیتی شهرستان ماکو و استان آغری در مرز ایران برگزار شد

منطقه آزاد ماکو – ماکو – هشتاد و هفتمین جلسه کمیته فرعی امنیتی ۲ طرف مرز ایران و ترکیه با

بیشتر بخوانید