نخستین میز ملی لجستیک ایران اواخر خرداد در ماکو راه اندازی می شود

منطقه آزاد ماکو – خبرماکو -مدیر راه اندازی طرح لجستیک منطقه آزاد ماکو گفت: نخستین میز ملی لجستیک ایران ۲۷

بیشتر بخوانید