امام جمعه ماکو: حملات تروریستی مردم را دربرابر توطئه های دشمنان هوشیارتر می کند

منطقه آزاد ماکو -ماکو – امام جمعه ماکو گفت: حملات تروریستی مردم را دربرابر توطئه های دشمنان هوشیارتر می کند.

بیشتر بخوانید