ماکویی ها سال گذشته حدود ۲۵ هزار جلد کتاب به امانت گرفتند

منطقه آزاد ماکو – ماکو – رییس اداره کتابخانه های عمومی ماکو گفت: اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان ۲۴

بیشتر بخوانید

ماکویی ها امسال بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب به امانت گرفتند

منطقه آزاد ماکو – ماکو -رییس اداره کتابخانه های عمومی ماکو گفت: اعضای کتابخانه های عمومی این شهرستان ۲۰ هزار

بیشتر بخوانید