چشمه ثریا؛ چشمه‌ای جوشان در دل کویر بورالان

منطقه آزاد ماکو – خبرماکو- چشمه ثریا در شمالی‌ترین نقطه جغرافیایی ایران بین مرز ایران و ترکیه در استان آذربایجان

بیشتر بخوانید