۴۰هزار هکتار زمین در پلدشت به آبیاری های نوین مجهز شده است

منطقه آزاد ماکو – پلدشت – مدیر جهاد کشاورزی پلدشت گفت: ۳۵ هزار هکتار از اراضی این شهرستان بعد از

بیشتر بخوانید