بعد از انقلاب اسلامی؛۱۴ هزار هکتار زمین کشاورزی شوط به آبیاری نوین تجهیز شد

منطقه آزاد ماکو – ماکو – سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شوط گفت: ۱۴ هزار هکتار اراضی این شهرستان در ۴۰

بیشتر بخوانید