۱۶۶ فقره وام کارگشایی به مددجویان ماکویی پرداخت شد

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۶

بیشتر بخوانید