ماکو سومین شهر پایلوت برای اجرای طرح نسخه‌الکترونیک بیمه‌سلامت

منطقه آزاد ماکو – خبر ماکو – مدیرعامل بیمه‌سلامت آذربایجان‌غربی گفت: ماکو سومین شهر پایلوت برای اجرای نسخه‌الکترونیک در استان

بیشتر بخوانید