راهنمای انجام ورزش های قدرتی در طول ماه رمضان

راهنمای انجام ورزش های قدرتی در طول ماه رمضان

به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو، به نقل از سایت دکتر کرمانی روزه داری و نخوردن آب و غذا به مدت چندین ساعت آن هم در طول یک ماه بدن را تحت فشار قرار می دهد. البته ماه رمضان بیشتر به خاطر معنویات و درک حال فقرا است بنابراین...