ماکو به مرکز لجستیک ترانزیت کالا تبدیل می شود

ماکو به مرکز لجستیک ترانزیت کالا تبدیل می شود

 منطقه آزاد ماکو - ماکو - سلیمانی با اشاره به محدودیت منابع دولتی گفت: مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو در تلاش است در فعالیتهایی که عهده دار است از مشارکت مردم استفاده کند چرا که هم افزایی توان مردم به دارایی های دولت نتایج...