جشن برداشت هنداونه در «شیبلو» پلدشت برگزار شد

منطقه آزاد ماکو – خبرماکو -جشن برداشت هندوانه به نشانه شکرگزاری در قبال نعمت های خداوند برای اولین در روستای

بیشتر بخوانید