پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

بازدید سرپرست اداره کل گمرک بازرگان از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ماکو

بازدید سرپرست اداره کل گمرک بازرگان از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ماکو

بازدید سرپرست اداره کل گمرک بازرگان از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ماکو

به گزارش خبرماکو – سرپرست اداره کل گمرک بازرگان به همراه معاونان خود و مدیرکل توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد ماکو از واحدهای فعال مستقر در شهرک صنعتی ماکو بازدید کرد. عکاس : حمید قاسمی