پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

برای مقابله با ویروس کرونا؛ جهادگران ماکو در روستای سنگر ماسک توزیع کردند

گروه جهادی بسیج دانشجویی ماکو در روستای سنگر برای مقابله با ویروس کرونا به صورت رایگان ماسک توزیع کردند.