اخبار منطقه آزاد ماکو

فراخوان مناقصه عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد اجرای پروژه تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای پست برق فرودگاه منطقه آزاد ماکو را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای براساس ارزیابی کیفی توان اجرای کار مناقصه گران، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۱-      دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو000

۲-      مهندس مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه

۳-      موضوع مناقصه و شرح مختصری از کار:

۱-۳   زیرپروژه (۱) : اجرای تأسیسات زیر بنایی شامل شبکه آبرسانی، روشنایی محوطه و پارکینگ، جمع آوری و انتقال فاضلاب، توزیع گاز، داکت بانک، کابل کشی شبکه دیتا و تلفن، تجهیزات ساختمانهای پست برق در قالب قرارداد فهرست بهایی.

۲-۳   زیرپروژه (۲) : احداث ساختمانهای پست برق در قالب پیمان سرجمع.

۴-      محل اجرای پروژه : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو – شهر مرگنلر– فرودگاه منطقه آزاد ماکو

۵-      برآورد اولیه پروژه : زیرپروژه (۱) : تاسیسات زیر بنایی، براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۱۳٫۸۴۷٫۷۶۶٫۹۷۱ ریال و زیرپروژه (۲) : احداث ساختمانهای پست برق، براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۵ با اعمال شاخصهای تعدیل مربوطه تا زمان برگزاری مناقصه و همچنین دوره اجرا براساس پیمان سرجمع به مبلغ ۶۰٫۹۱۰٫۲۷۳٫۷۱۲ ریال و جمع کل برآورد اولیه پروژه به مبلغ کل ۱۷۴٫۷۵۸٫۰۴۰٫۶۸۳ (یکصد و هفتاد و چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و چهل هزار و ششصد و هشتاد و سه) ریال .

۶-      مدت اجرای پروژه : هیجده (۱۸) ماه شمسی و دوره تضمین سی و شش (۳۶) ماه شمسی می باشد.

۷-      رشته و گروه پیمانکار : دارا بودن توام صلاحیت حداقل پایه ۲ در رشته ابنیه و ساختمان و حداقل پایه ۲ در رشته تأسیسات و تجهیزات و همچنین داشتن صلاحیت حداقل پایه ۵ در رشته آب و یا همکاری با پیمانکار جزء دارای صلاحیت مذکور مطابق با شرایط اسناد مناقصه.

۸-      مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به میزان  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال می باشد که بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

۹-      محل دریافت و ارسال اسناد مناقصه : ساختمان شماره ۳ سازمان منطقه آزاد ماکو واقع در کیلومتر ۲ جاده بازرگان ـ ماکو

۱۰-   مهلت خرید اسناد مناقصه : به مدت یک هفته کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم (از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۱۱). جهت خرید اسناد مناقصه، تقاضای کتبی شرکت در مناقصه در هنگام مراجعه به سازمان منطقه آزاد ماکو الزامی میباشد.

(آگهی نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵در روزنامه “همشهری و نوبت دوم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ در روزنامه ایران می باشد.)

۱۱-   مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ می باشد.

۱۲-   تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲می باشد.

۱۳-   تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضا و تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و با پیشنهاد قیمت ارائه شود.

۱۴-   پیشنهادات واصله براساس مهلت مندرج در اسناد مناقصه، ازنظر ارزیابی صلاحیت و ظرفیت آزاد و توان اجرای کار پیشنهاد دهندگان بررسی و از مناقصه گرانی که دارای صلاحیت لازم و ظرفیت آزاد بوده و حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (۶۰ امتیاز) را کسب نموده باشند، جهت حضوردرجلسه باز گشائی پاکات الف و ب و ج (پیشنهاد قیمت) دعوت بعمل خواهد آمد. بدیهی است که پاکات (الف) و (ج) مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی لازم را کسب نکرده باشند، عیناً مسترد خواهد گردید. ضمنا” سازمان منطقه آزاد ماکو در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات سازمان مختار است .

۱۵-   از پیشنهادات واصله بر اساس مفاد اسناد مناقصه و آیین نامه معاملات سازمان منطقه آزاد ماکو، دو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب می شوند.

۱۶-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۷-   این فراخوان در وب سایت رسمی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به نشانی www.makufz.org  نیز درج گردیده است.

۱۸-   هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

انتهای پیام

حمید قاسمی

خبرنگار، عکاس خبری و روزنامه نگار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =

دکمه بازگشت به بالا