پایگاه خبری خبرماکو

اطلاع رسانی خبر های ماکو ، شوط؛ پلدشت و چالدران ( دوهفته نامه آوای آزاد)

پیش بینی وضعیت هواشناسی شهرستان ماکو در پنج روز آینده

پیش بینی وضعیت هواشناسی شهرستان ماکو در پنج روز آینده

photo_2016-09-05_08-31-31