۲۲٫۶ تن محصولات پتروشیمی قاچاق در مرز بازرگان توقیف شد

منطقه آزاد ماکو – بازرگان – مدیرکل گمرک بازرگان گفت: ماموران این گمرک با اجرای طرح رصد، ۲۲ هزار و

بیشتر بخوانید