تا پایان برنامه ششم توسعه؛ حدود ۲میلیون فرصت شغل روستایی در منطقه آزادماکو ایجاد می شود

منطقه  آزاد ماکو – ماکو – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در

بیشتر بخوانید