همزمان با سفر رییس جمهور به آذربایجان غربی؛ ده ها طرح و برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در منطقه آزاد ماکو افتتاح و اجرا می شود

منطقه آزاد ماکو – ماکو – معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: همزمان با سفر رییس جمهور به آذربایجان غربی ده

ادامه خبر